Aktuální grantové výzvy pro říjen 2017


Při podávání žádostí, u nichž je hlavním žadatelem AMU, se prosím řiďte interním termínem stanoveným Oddělením pro vědu, výzkum a projekty tj. 10 pracovních dní před uzávěrkou!!!
Žádosti se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Andree Zíkové (andrea.zikova@hamu.cz).

 


Říjen 2017

1. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o umělecké rezidence v oblasti performativního umění Visegrádského fondu.
1. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na rok 2017 Nadace Bohuslava Martinů.
5. 10. uzávěrka pro Program Evropské unie Kreativní Evropa - projekty evropské spolupráce.
5. 10. uzávěrka pro program Kreativní Evropa: Evropské platformy
16. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia Hlávkovy nadace.
18. 10. (předpoklad) uzávěrka výzvy Státního fondu kinematografie v dotačním okruhu 6 (publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy) a 8 (vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie).
27. 10. (předpoklad) uzávěrka výzvy Státního fondu kinematografie v dotačním okruhu 2 (výroba českého dokumentárního filmu) a 5 (celoroční činnost institucí a propagace dobrého jména české kinematografie).
31. 10 (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci poskytovanou Odborem médií a audiovize MK v oblasti kinematografie a médií.
31. 10. (předpoklad) uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci MK v oblasti literatury.
31. 10. uzávěrka pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION (Rakousko) pro studenty a VŠ učitele do 35 let.
Akce dokumentů