AMŮžem!

Fotka uživatele Klauzurní festival Proces.


22/11/2017 / 18:00 / R106 / DAMU / Karlova 26


NENÍ TO KONCERT, NENÍ TO PŘEDSTAVENÍ, NENÍ TO FILMOVÁ PROJEKCE, JE TO OTEVŘENÁ KONZULTACE!


  • prezentujte svůj projekt

  • získejte zpětnou vazbu

  • nalezněte nové spolupracovníky


Večer pro sdílení připravovaných uměleckých projektů studentů AMU.

Forma prezentace je volná (časový limit 6 minut, po každé prezentaci diskuze)

V angličtině (tlumočení v nutném případě možné).

Pro více informací / přihlášení se k prezentaci kontaktujte briadlm@hotmail.co.uk


Facebooková událost: goo.gl/iYBN3C

 

------------------------------------------------------------------------

 

AMŮžem!


22/11/2017 / 6 pm / R106 / DAMU / Karlova 26


IT’S NOT A CONCERT, IT’S NOT A PERFORMANCE, IT’S NOT A FILM SCREENING,

IT’S AN OPEN CONSULTATION!


  • present your project

  • get feedback

  • find new collaborators


An evening of presentations of works in progress by AMU students

The form of presentations is open (time limit: 6 minutes, followed by a discussion)

In English (translation available if necessary).

For more information / submitting your project contact briadlm@hotmail.co.uk


Facebook event: goo.gl/iYBN3C

Akce dokumentů