Fakultní termín pro podání žádostí o grant z Nadace život umělce a Nadace L. Janáčka je 17. 2. 2017

 

Nadace Život umělce


Termíny výběrových řízení na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly v roce 2017:

1. výzva – vyhlášení: 1. 1. 2017, uzávěrka: 28. 2. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 17. 2. 2017

2. výzva – vyhlášení: 1. 3. 2017, uzávěrka: 28. 4. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou

3. výzva – vyhlášení: 1. 7. 2017, uzávěrka: 31. 7. 2017 - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou

V případě malých studentských projektů si studenti podávají své žádosti sami, škola však může zájemcům vystavit požadované doporučení (studenti se mohou obracet na pedagogy své katedry či přímo děkana HAMU).

Žádosti o grant školních projektů se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Blance Pekárkové (blanka.pekarkova@hamu.cz) .

Více informací o nadaci naleznete na adrese:

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/

 

Nadace Leoše Janáčka

Účelem nadace je všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování životního díla Leoše Janáčka i poznání jeho života a osobnosti. K dosažení svého účelu nadace podporuje zejména:

a) vydávání a všechny formy šíření děl Leoše Janáčka, včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů

b) vznik závažných a hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací o jeho životu a díle

c) provedení důstojných záměrů k uchování a uctění památky a díla Leoše Janáčka či k rozvoji intecí jím sledovaných

d) vznik vynikajících interpretačních výkonů při provádění jeho děl a dalších významných děl se vztahem k jeho životu a dílu

e) mladé nadané umělce a autory při výše uvedených činnostech

f) získávání a uchování památek vztahujících se k osobě autora, jeho dílu a době

 

Uzávěrky pro podávání žádostí 2017 jsou:

1. K poslednímu únoru - termín pro odevzdání na fakultě je 17. 2. 2017

2. K poslednímu květnu - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou

3. K poslednímu srpnu - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou

4. K poslednímu listopadu - termín pro odevzdání na fakultě je 10 pracovních dní před uzávěrkou

Jeden žadatel může podat nejvýše 4 žádosti o příspěvek za kalendářní rok.

Žádosti o grant se odevzdávají do Kanceláře pro vědu a výzkum Ing. Blance Pekárkové (blanka.pekarkova@hamu.cz) .

Více informací o nadaci naleznete na adrese:

http://www.janacek-nadace.cz/cz/index.php

Akce dokumentů