Giuliano Carmignola a jeho kurzy na HAMU


V úterý 24. října 2017 se v Sále Martinů na HAMU uskuteční masterclass, který povede významný italský houslista Giuliano Carmignola, specialista nejen na historicky poučenou interpretaci.

Prosím zájemce o aktivní účast, aby kontaktovali doc. Leoše Čepického, vedoucího Katedry strunných nástrojů, se svým zamýšleným repertoárem na e-mail: leos.cepicky@hamu.cz
Akce dokumentů