Nadace Český hudební fond - granty 2017

Upozorňujeme, že v r. 2017 je vyhlášeno grantové a výběrové řízení pouze k 31. 3., podzimní termíny platí jen pro žádosti Kruhů přátel hudby


 

NADACE ČESKÝHUDEBNÍ FOND

 

vypisuje k 31. 3. 2017

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
k získání příspěvku NČHF na následující projekty:

OBOR SKLADATELSKÝ:

* Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.
Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

OBOR INTERPRETAČNÍ:

* Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy
do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad
o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru. V žádosti musí být uveden roční rozpočet nákladů (v Kč).

OBOR MUZIKOLOGIE:

* Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu)
a podrobnou osnovu práce.

* Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)

Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.

OBOR HUDBY POPULÁRNÍ, JAZZOVÉ A PŘÍBUZNÝCH ŽÁNRŮ

* Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby

Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.

* Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

 

 

 

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

 

vypisuje v letošním roce pouze k 31. 3. 2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
k získání příspěvku NČHF

K projednání v rámci výběrového řízení jsou přijímány žádosti, které nevyhovují zadání nebo podmínkám grantového řízení.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost
o příspěvek Nadace Český hudební fond“
, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh
je součástí formuláře). U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

UPOZORNĚNÍ:
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).
Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod. Ponechte ji jako volné listy, ev. sepnuté svorkou.

Akce dokumentů