Oznámení o volbě děkana

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 

dovolte, abych Vám popřál krásné prázdniny a zároveň Vám oznámil, že na základě usnesení Akademického senátu HAMU ze dne 27. 6. 2017 všichni členové akademické obce HAMU mohou od 16. 8. 2017 do 27. 9. 2017 navrhovat kandidáty na jmenování děkana HAMU pro funkční období 2018 – 2022.

Veškeré informace k volbě naleznete na webových stránkách fakulty od 16.8.2017.

 

S pozdravem
Doc. Otomar Kvěch v. r.
předseda AS HAMU

 

Akce dokumentů