Shromáždění Akademické obce HAMU k volbě děkana ve středu 8. 11. 2017


Vážení členové akademické obce,

dovolte, abych vás pozval na shromáždění Akademické obce HAMU k volbě děkana ve středu 8. 11. 2017 ve 14:00 hodin do Galerie HAMU. Kandidát, prof. Ivan Klánský, představí svou koncepci a zodpoví dotazy členů Akademické obce.

Od 13:00 hodin je proto na tento den pro akademickou obec HAMU vyhlášeno děkanské volno.

Těším se na setkání s vámi.

 

S pozdravem

Doc. Otomar Kvěch

předseda AS HAMU

Akce dokumentů