Volby do AS HAMU 15.-16.11.2017

AS HAMU volby

 

 


VŠICHNI ČLENOVÉ AKADEMICKÉ OBCE NECHŤ VĚNUJÍ VOLBÁM POZORNOST

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT HAMU má 13 členů

  • 8 z řad PEDAGOGŮ
  • 5 z řad STUDENTŮ


Kandidáty na členy AS HAMU může navrhnout každý člen Akademické obce HAMU a to písemně na předtištěném formuláři nebo na samostatném papíře.

Návrh musí obsahovat:

  • jméno kandidáta
  • podpisem stvrzený souhlas kandidáta s návrhem
  • jméno a podpis navrhovatele

Bez uvedených náležitostí je návrh kandidáta neplatný!

Písemné návrhy kandidátů do obou komor AS HAMU se shromažďují v sekretariátu AS HAMU č. 1030 u Mgr. E. Plochové. Tamtéž jsou k dispozici předtištěné formuláře návrhů.

UZÁVĚRKA NÁVRHU KANDIDÁTŮ JE 3.11.2017

Podle §26 Zákona č. 11/1998 Sb. O Vysokých školách, samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty.

Akce dokumentů