Vyhlášení Projektové soutěže AMU 2018 (PS)

pro projekty s počátkem řešení v roce 2018 (bývalá DKR)


Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
19. 10. 2017, 13 h – informační seminář pro žadatele, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz, v kopii kamila.mikesova@hamu.cz


Žadatelé za HAMU podávají přihlášky do 16. 11. 2017 do 15 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz).

Konzultace žádostí jsou možné předem s K. Mikešovou.


Odkazy:

Akce dokumentů