Vyhlášení Studentské grantové soutěže 2018


Soutěž má výzkumný charakter a je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia.

Přihlášky se podávají do 3. 11. 2016 do 15 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce Ing. Kamile Mikešové č. dveří 1026 (kamila.mikesova@hamu.cz).

Konzultace žádostí jsou možné předem s K. Mikešovou.

Text vyhlášení, výnos rektora a formulář

Akce dokumentů