O katedře

Katedra pantomimy je nejmladším umělecko pedagogickým pracovištěm Hudební a taneční fakulty AMU a jako samostatná katedra byla založena v roce 1992. Obor Pantomima byl původně jednou ze studijních specializací na katedře tance, od 80. let jako samostatný studijní obor – choreografie pantomimy a jejím zakladatelem a vedoucím pedagogem byl vynikající český mim prof. Ladislav Fialka.

Po prof. Fialkovi v rozvoji oboru pokračoval prof. Ctibor Turba, který přišel s širší koncepcí nonverbálního divadla a komedie. Založil Katedru nonverbálního a komediálního divadla a vedl jí až do roku 1999. Po jeho odchodu převzal vedení katedry prof. Boris Hybner, který vedl katedru až do roku 2010. Pod jeho vedením se výuka zaměřila na základní žánry mimického divadla - pantomimu, clownerii a grotesku – a název katedry byl změněn na Katedra pantomimy (2009).

V roce 2010 se vedoucím katedry stává Adam Halaš, který přichází s novou koncepcí výuky mimického divadla. Katedra pantomimy se zaměřuje kromě základních žánrů na další současné žánry mimického divadla, a to fyzické divadlo a nový cirkus. V tomto propojení klasických a mladších žánrů navazuje studijní plán na tradici české pantomimy a nabízí moderní pojetí mimického divadla, které reaguje na současnost. Výuka je zaměřena zejména na autorskou tvorbu studentů. Katedra nabízí vzdělání s širokým spektrem uplatnění v umělecké profesionální sféře, ale i v jiných pracovních odvětvích společnosti (např. pedagogika, vzdělávání dospělých, kulturní managment ad. - viz také FILOZOFIE VÝUKY / PROFIL ABSOLVENTA )

V této souvislosti katedra představuje profesionální učiliště mimického umění s mezinárodním významem. Je to vysokoškolské učiliště, které poskytuje českým i zahraničním umělcům platformu pro spolupráci a další vývoj mimického umění a reprezentuje Českou republiku v stále rozšiřující se mezinárodní síti profesionálních uměleckých škol.

 

Katedra pantomimy
aktualizováno 16.ledna 2012

Akce dokumentů