Tomášek Jiří

Prof. Jiří Tomášek - housle

Prof. Jiří Tomášek se narodil 27.9. 1942 v Plzni. Studoval na pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze u profesorů Marie Hlouňové a Josefa Suka, v roce 1967 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži ve Vídni. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích, v USA, Kanadě a Japonsku, uskutečnil řadu gramofonových nahrávek. Od roku 1976 je profesorem houslové hry na Akademii múzických umění, vyučoval též na Mezinárodní akademii Yehudi Menuhina ve

Švýcarsku a na Michigan State University v USA, od roku 1986 vede mistrovské kurzy - Finsko, USA, Rakousko, Japonsko, Německo.

Vzdělání:
1959 - 1964 - Konzervatoř v Praze, prof. Zdeněk Kolářský, prof. Ivan Kawaciuk
1964 - 1968 - AMU v Praze, prof. Marie Hlouňová, prof. Josef Suk
1966 - mistrovské kurzy u Michaila Vajmana, Weimar

Průběh zaměstnání:
1968 - 1979 koncertní mistr Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
1976 - 1979 externí pedagog Hudební fakulty AMU
1979 - Hudební fakulta AMU
1984 - titul Docent
1994 - titul Profesur

Významné momenty kariéry:
- člen Českého tria 1979 - 1989 (s Josefem Páleníčkem a Alexandrem Večtomovem)
- přes 50 premiér děl českých a dalších skladatelů
(Milan Slavický, Ivan Kurz, Ivana Loudová, Ladislav Kubík, Jiří Teml, T. Ch. David atd.)
- 1971 první český houslista, který provedl
1. koncert pro housle a orchestr Dmitrije Šostakoviče
- 1996 Johann Sebastian Bach, Sonáty a Partity - souborné provedení v jednom večeru
- 2001 Johannes Brahms - souborné provedení díla

- 2002 jubilejní koncert Bach, Beethoven, Brahms

Ocenění činnosti:
- 1967 Mezinárodní houslová soutěž, Vídeň, 3. cena (1. a 2. ceny neuděleny)

Pedagogická činnost:
- AMU v Praze
- Michigan State University, 2 semestry (1989, 1995
- Academy of Yehudi Menuhin Gstaad Švýcarsko
- mezinárodní mistrovské kurzy - od r. 1986 každoročně Finsko
- každoročně Finsko
- 5x Semmering (Rakousko), Japonsko, SRN, USA, Portugalsko, Maďarsko, Velká Británie

Významní žáci:
- Pavel Eret
sólista, koncertní mistr Nagoya Symphony Orchestr

- Igor Karško
koncertní mistr Luzern - Švýcarsko

- Peter Sklenka
koncertní mistr - Štátná filharmonie Košice

- Helena Jiříkovská - Soukupová
koncertní mistr Talichova komorního orchestru

- Petr Bernášek
primárius M. Nostitz quartet

- Pavel Doležal
vítěz soutěže Beethovenův Hradec, profesor Konzervatoře v Ostravě

- Jana Karšková - Kulanová
členka Kammersorchestr Zürich

- Hozumio Murata /Japonsko/
laureát soutěže C. Nielsena

- Mitome Shimo /Japonsko/
cena za nejlepší interpretaci díla Josefa Suka v soutěži Pražské jaro 1997

Hlavní gramofonové společnosti:
Supraphon
Panton
Harmonia Mundi
Col Legno

Jiné detaily:
- Poroty mezinárodních soutěží:
- Pražské jaro
- Wienawski Poznaň
- Juhani Heinonen, Finsko
- Mezinárodní soutěž komorní hudby, Haag
- Concertino Praga
- Soutěž Bohuslava Martinů

Diskografie:
- Dmitrij Šostakovič: Koncert č. 2
(Symfonický orchestr Čs. rozhlasu, Ch. Mackerras), Harmonia Mundi
- Bohuslav Martinů Klavírní tria (České trio) Supraphon
- Pavel Bořkovec, Miroslav Kabeláč, Vladimír Soukup (+J. Hála), Supraphon
- E. F. Burian, Ervín Schulhoff (+ J. Růžička), Supraphon
- Bohuslav Martinů, Sonáta d moll, Impromptu (+ J. Růžička), Panton

Akce dokumentů