KAZÁROVÁ Helena

Taneční historička, publicistka, choreografka (rekonstrukce a revitalizace historických tanců)

kazarova

Kontakt

--> adresář zaměstnanců AMU

helena.kazarova(at)hamu.cz

Životopis

Kompletní životopis (PDF)

VZDĚLÁNÍ

2011
jmenována profesorkou
2001
Habilitace na AMU - jmenována docentkou, práce Barokní taneční formy v zrcadle
2004
ukončeno postgraduální studium, disertační práce Vývoj jevištního tance v barokní střední Evropě
1979-1983
AMU, hudební fakulta, katedra tance, obor teorie tance

PRAXE

1998-dosud
interní pedagog na katedře tance HAMU
1998-2004
pedagog na 1. Soukromé taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty
1992-1998
pedagog odborných předmětů na Taneční konzervatoř Praha
1992-1998
externí pedagog na katedře tance HAMU
1998-1999
šéfredaktorka odborného časopisu Taneční listy
1989-1992
odborná asistentka na AMU Praha
1985-1988
krajská metodička tanečního oboru pro Kulturní dům hl.m.Prahy
1983-1985
členka taneční složky Československého státního soubor písní a tanců

ODBORNÁ ČINNOST

2013
příspěvek na konferenci, Oxford, Anglie
2012
příspěvek na konferenci, Londýn, Anglie
2011
příspěvek na konferenci, Pardubice, ČR
2010
příspěvek na konferenci, Florencie, Itálie
2003-2011
příspěvky na konferencích, Český Krumlov, ČR
19??
Vedení souboru dobových tanců Hartig Ensemble (jeho základ tvoří současní a bývalí studenti HAMU)
19??
Spolupráce s rozhlasem: BBC, ČR 3 Vltava, ČR 6. atd.
1994-dosud
Kurzy tanců doby renesance a 17. a 18. století, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Slapy-Ždáň, Český Krumlov od roku 2005, Kurz Orffovy společnosti, JAMU Brno, Mezinárodní kurzy v Popradu, Prachaticích, Valticích atd.
19??-20??
Lektorská činnost pro Společnost tanečních pedagogů, katedru gymnastiky FTVS UK Praha
19??-20??
Členka umělecké rady HAMU a maturitních a absolventských komisí konzervatoří
19??-20??
Předsedkyně Asociace historického tance

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2013
Profesionální tanečnice v pozdně barokní společnosti: Marie Salléová. In: Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. AMU Praha 2013, s.12-30, ISBN 978-80-7331-241-1
2013
Lenka Vágnerová: Jezdci = Kinetická hostina. In Taneční aktuality.cz, Ročenka 2012/2013, Výběr z publikovaných textů, Praha 2013, s.60-61, ISBN 978-80-87415-81-8
2013
The Forbidden Kate and the Prague Student: Issues of nation and political context in social dances under Maria Theresa Habsburg. In: Dance and Society. (ed. Barbara Segal and Bill Tuck) Proceedings of a Conference held at Farnham Castle, Surrey, 16-18 March 2012, Cambridge 2013, s. 15-21. ISBN 987-0-9553532-5-3
2013
„Anžto vy znáte můj pokleslý vkus...“ Josef Adam ze Schwarzenbergu a jeho zámecké divadlo v Českém Krumlově v letech 1766-1768 – nové poznatky a souvislosti. In: Hudební věda, roč. L, číslo 1-2, 2013, s. 23-47. ISBN 0018-7003
2012
Konference Tanec a společnost v Londýně. In: Živá hudba,. Časopis pro studium hudby a tance, HAMU Praha, No.3/2012, s. 176.ISSN 0514-7735, ISBN 978-80-7331-260-2
2011
Zakázaná Káča a Pražský student aneb jak se tančilo v Čechách za Marie Terezie. In: Ve víru tance, Pardubice 2012, s.9-19. ISBN 978-80-87151-21-1
2010
články ve sborníku Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2007-2009. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov a Společnost přátel Českého Krumlova, Český Krumlov 2010.
2009
Proměny tance zvaného allemande. In: Tanec a společnost. Nakladatelství AMU 2009.

UMĚLECKÁ ČINNOST

2014
Odborná spolupráce, účinkování v uměleckém dokumentu BBC 2 a Redgrave pictures Rolando Meets Don Giovanni s Rolandem Villazonem, režie Guy Evans. (anglická premiéra bude v květnu 2014).
2013
Choreografie a režie rokokového baletu La guirlande enchantée Josepha Starzera. Obnovená premiéra pro Haydn Festival, Esterháza-Fertöd, Maďarsko, 22.8.2013.
2013
Choreografie baletu Narcis a Palimene (hudba Ch.W.Gluck, scénář M. d´Agata) pro Haydn Festival, Esterháza-Fertöd, Maďarsko, 22.8.2013.
2013
Uvedení choreografie scének commedie dell´arte Nesmrtelný Harlekýn (Der Unsterbliche Harlequin) na Balletttage Tanzgala Bad Ischl, Rakousko, 31.8.2013.
2013
Choreografie ve filmu Donšajni (režie Jiří Menzel), česká premiéra 26.9.2013 Rudolfinum Praha.
2013
Režie, dramaturgie a choreografie slavnostního koncertu pro státní návštěvu (prezidenty České republiky a Rakouska). 18.10.2013, Barokní zámecké divadlo v Českém Krumlově.
2011
Choreografie a barokní gestika opery buffa Dove è amore, è gelosia Giuseppe Scarlattiho. Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Režie O. Havelka, dirigent V. Spurný. Novodobá světová premiéra 9. a 10.9.2011.
2011
Choreografie, dramaturgie, tanec Reminiscences of the Baroque. 15.4.2011 Palác litevských velkovévodů, Vilnius, Litva. Premiéra nového koncertního pořadu s tancem. Filip Dvořák-cembalo, Jiří Sycha-housle.
2010
Choreografie a režie představení Barokní reminiscence pro odborníky UNESCO. Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově. Premiéra 8.5.2010.
2010
Choreografie, nastudování Menuetu J.D. Zelenky a Entrée d´Apollon J.B. Lullyho v rámci pořadu Baletománie, 9.6.2010, Stavovské divadlo v Praze. (Obnovená premiéra).
Akce dokumentů