Nadace Hudební a taneční fakulty AMU

 

Složení správní rady

 

Předseda: Prof. Ivan KURZ
Místopředseda: Prof. Václav BERNÁŠEK

Ostatní členové správní rady:
Prof. Vladimír Rejlek
Doc. MgA František Malý
Doc. Mgr. Štěpán  Koutník
Odb. as. Mgr. Helena Kaupová

Výkonný manažer nadace: PhDr. Ingeborg Radok Žádná

Revizor: Ing. Jan Rejšek

Tajemník: JUDr. Anna Jeníčková


Kontaktní adresa: Nadace HAMU,  Malostranské nám. 13, 118 01 Praha 1, email: anna.jenickova@hamu.cz


 

Partner Hudební a taneční fakulty AMU
Commerzbank logo

Akce dokumentů