Jaromír Havlík

prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc. (1950)

Muzikolog, Vedoucí Katedry teorie a dějin hudby HAMU

 

Přehled o tvůrčí a publikační činnosti za posledních 5 let:

Knižní tituly:

Dějiny hudby /kolektivní dílo pod vedením J. Smolky, kapitola ”Klasicismus”/.- Praha 2001

Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit. Monografie. Praha 2002

Stati a studie:

Create and do what you will. Rozhovor s J. Klusákem, Czech Music 2004,4, s. 2-7

Jan Rychlík: Profil života a díla. – Živá hudba 2005, v tisku

Miloslav Kabeláč and percussion. – Czech Music 2005,2, s. 2-9

Teoretické názory Josefa Matthiase Hauera. Studie 47 stran počítač. tisku, připraveno pro publikování v Hudební vědě

Referáty na muzikologických konferencích:

Olomouc, duben 2000: K problematice analýzy elektroakustické hudby (Hradčanská vigilie Miloslava Kableláče) .

Jan Rychlík. Osobnost a tvůrčí odkaz – úvodní referát konference HAMU o Janu Rychlíkovi, květen 2004.

Duchovní tvorba českých skladatelů v první „poúnorové“ etapě (1948-1956)

Referát na konferenci „Cantus choralis“, UJEP v Ústí n.L., říjen 2005

. D. Encyklopedické projekty:

D/2 Všeobecná encyklopedie ”UNIVERSUM”(český překlad z německého originálu ”Bertelsmann-Lexikon”. Překlad cca 500 hesel z oborů: hudba středověku a renesance, hudba 20. století, hudební nástroje, autorské doplňky cca 50 hesel bohemikálních - osobních i věcných). Dílo ve stádiu druhých korektur, vydává firma Euromédia Group v nakladatelství Odeon. 1. díl (A-B) vyšel v květnu 2000.

D/3 Te New Grove Dictionary of Music and Musicians: revize hesel pro chystané nové vydání. Část bohemikálních hesel osobních.

D/3 : Publicistické a vzdělávací pořady pro Čs. rozhlas (m.j. sedmidílný seriál o hudebních formách a žánrech, pětidílný seriál o málo známých symfonicích a symfoniích 20. století, dvoudílný seriál o Karlu Husovi aj.), v roce 1998 celoroční (50 dílů) pořad o hudebních nástrojích. 1999 – 2001 – šedesátidílný seriál základů hudební teorie a nauky o hudebních nástrojích pro čtrnáctideník ”Mistři klasické hudby” – dosud pokračuje.

F. Edice :

1/ Čeští moderní skladatelé mládeži (album klavírních skladeb 20. stol.), Praha, Editio Praga 1999

2/ Miloslav Kabeláč: Sonáta pro violoncello a klavír op. 9. Souborné kritické vydání díla M. Kabeláče, řada IV, sv. 3, Praha, Editio Bärenreiter 2000

3/ Miloslav Kabeláč: Klavírní skladby připraveno k publikování ve stejné ediční řadě jako sub 2

4/ Leoš Janáček: Mužské sbory II – odpovědný redaktor dotyčného svazku souborné kritické edice díla L.J. - Editio Bärenreiter Praha 2001. Vyjde do konce roku 2001.

Akce dokumentů