Miloš Hons

doc. PaedDr. Miloš HONS, PhD. (1958)

Muzikolog, pedagog, ředitel Ústavu teorie hudby HAMU

 

Publikační a odborná činnost za posledních 5 let:

monografie:

Česká sborová tvorba 20. století. Analytické stylové sondy, in. Acta Universitatis Purkynianae 51, Studia Musica VII, Ústí n.L. 2000, ISBN 80-7044-282-4

Hudba zvaná symfonie, TOGGA, Praha 2005, ISBN 80-902919-6-0

skripta:

Kyslík-Hons-Přibylová - Výběr skladeb z dějin české a světové hudby ke státním závěrečným zkouškám, UJEP v Ústí nad Labem 2004, ISBN 80-7044-509-2

studie:

Česká sborová tvorba 20.století a moderní kompoziční techniky" ,in. sborník Olomoucké jarní muzikologické konference, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc 2000, ISBN 80-244-0181-9/

Analytické poznámky ke sborovému cyklu Josefa Říhy Když se hory zelenaly, PF UJEP Ústí nad Labem leden 2000, ISBN 80-85030-03-9

Petr Eben-Láska a smrt (analytická sonda) ,in. sborník Cantus choralis 99-Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu, UJEP Ústí nad Labem 2000, ISBN 80-7044-319-7

Hudební forma a architektonika, in: sborník Ústavu teorie hudby HAMU s názvem K aktuálním otázkám hudební teorie, Hudební fakulta AMU, Praha 2000, ISBN 80-85883-68-6

K vývoji formového myšlení období rozpadu tonality na počátku 20. století, in: sborník Ústavu teorie hudby HAMU s názvem K aktuálním otázkám hudební teorie, Hudební fakulta AMU, Praha 2000, ISBN 80-85883-68-6

Hudební archiválie či tvůrčí dialog? Zamyšlení nad různými aspekty autentické interpretace. UJEP Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-7044-403-7

Grafické znázornění formy, stavby a dalších hudebních parametrů jako součást analýzy nebo projektu skladby, UJEP, Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-7044-433-9

Folklórní inspirace v české sborové hudbě 20.století, UJEP Ústí nad Labem 2003, ISBN 80-7044-550-5

Několik úvah nad "prostorovostí" hudebních struktur. Hudební fakulta AMU, Praha 2003, ISBN 80-902912-3-6

Témbr pěveckého sboru (Ke strukturním a jiným aspektům barvy zvuku). Hudební fakulta AMU, Praha 2003, ISBN 80-902912-3-6

Karel Janeček teoretik a analytik, Hudební fakulta AMU, Praha 2004, ISBN 80-902912-7-9

Brahmsovy symfonie (K tektonickému vývoji symfonické hudby), Hudební fakulta AMU, Praha 2004, ISBN 80-902912-7-9

Symfonie a hudební struktura, Hudební fakulta AMU, Praha 2004, ISBN 80-7331-024-4

Morgensternovské inspirace v tvorbě Jana Rychlíka a Jana Kapra, Hudební fakulta AMU, Praha 2005, ISBN 80-903589-1-6

Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století, Hudební fakulta AMU, Praha 2005, ISBN 80-903589-1-6

Analytické poznámky ke sborovému cyklu Josefa Říhy Když se hory zelenaly, Hudební výchova 2001, č.1, ISSN 1210-3683-RS6248

Sborové sympozium o autentické interpretaci, Opus Musicum 2001, č.6, ISSN 00862-8505

Sborové sympozium o Dvořákovi a autentické interpretaci, Hudební výchova 2002/ 2, ISSN 1210-3683  

Bohuslav Martinů - Double concert. Tektonická sonda vrcholného díla 30.let, Opus Musicum 3/2002, ISSN 00862-8505

Dětské sbory Jana Vičara, Hudební rozhledy 2004, č.9, ISSN 0018-6996

Mytologická cvičení Jana Nováka, Opus Musicum 6/2002, ISSN 00862-8505

Svár teorie s praxí?, Hudební rozhledy 2005 č.1, ISSN 0018-6996

Akce dokumentů