2007

Ji-Eun Lee,

1. ročník MgA. studia choreografie, 3. místo v soutěži Das beste deutsche Tanzsolo

Tanečnice Kyung Hee Woo, Brussels, vyhrála 3. místo s tanečním vystoupením Ji-Eun Lee „The second silence“ v soutěži »Das beste deutsche Tanzsolo« (»Best German Dance Solo«) pořádané během festivalu euro-scene Leipzig, Festival of contemporary European theatre v Lipsku od 6. do 11. listopadu 2007. (http://www.euro-scene.de/v2/en/competition/2007/)

Foersterovo komorní pěvecké sdružení
Lukáš Vasilek – sbormistr
Stanislav Gallin – klavír
Mezinárodní sborová soutěž F. Schuberta ve Vídni
1. místo v kategorii ženských sborů
absolutní vítězství celé soutěže (=cenu města Vídně)

Markéta Mátlová – zpěv

Michaela Malá – klavír  

Mezinárodní soutěž Mikuláše Schneidera – Trnavského (19. ročník)
3. cena v kategorii ženy
Cena Galerie Miro
Cena prof. Márie Kišonové – Hubové za nejlepší interpretaci povinné písně

Mezinárodní pěvecká Duškova soutěž
1.cena v kategorii vysokých škol

Emmy Destinn Competition
Cena Singers Hendra Prize

Miroslava Čechová – non-verbální a komediáoní divadlo

The Magic Courtain 2006 (Bulharsko)

 3. cena za autorské představení

Irvin Venyš - klarinet

Mezinárodní interpretační soutěž v Markeneukirchenu

3. cena

Akce dokumentů