Info pro cizince - studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenska)

 

INFORMACE PRO ZAHRANIČNÍ UCHAZEČE,

kteří se hlásí K BEZPLATNÉMU STUDIUM V ČESKÉM JAZYCE

(netýká se občanů Slovenska)

 

Součástí přihlášky musí být kromě povinných příloh:

a) Ověřená kopie dokladu o zahraničním středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání (nostrifikační doložka k maturitnímu vysvědčení nebo úředně ověřené kopie zahraničního diplomu a dodatek k diplomu přeložené do češtiny),

b) potvrzení akreditované instituce o znalosti českého jazyka minimálně na úrovni      B2 (pokročilí).

Bez těchto dokumentů nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Cizinec je povinen vykonat všechny části přijímacích zkoušek v češtině a následně vykonat  zjišťovací zkoušku z českého jazyka (prověrka gramatiky a odborné konverzace). Podle výsledku  bude zváženo, zda uchazeč je schopen studium v češtině absolvovat.

Zkouška se koná v Centru jazykové přípravy AMU. Více informaci k obsahu zkoušky

Výuku češtiny zajišťuje například Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy (http://ujop.cuni.cz). Zkoušky se  pak konají několikrát ročně  v  Praze i  v zahraničí, kde jsou organizovány ve spolupráci  s  Českými centry (Berlín, Kyjev, Londýn, Mnichov, Moskva, Paříž, Sofie, Vídeň) nebo univerzitami (Brusel, Jena, Neapol, Varšava).

Podrobnější informace o zkoušce CCE včetně modelových variant naleznete na http://ujop.cuni.cz/cce.

 

Akce dokumentů