INFO

PROVOZ HAMU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2024

Pokyny děkana HAMU k provozu fakulty od 8. 9. 2023

INFO

Information on admission procedures in English HERE.

Aktuality

INFO

Aktuality jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.