Předběžný program zasedání Umělecké rady HAMU, 13. 1. 2022


Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Umělecké rady HAMU, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 13:30 hod. v zasedačce HAMU pouze prezenční formou
 

Předběžný program: 

  1. Úvodní slovo děkana 
  2. Schválení předloženého programu jednání 
  3. Habilitační řízení – PhDr. Bojana Kljunič, Ph.D., obor Hudební umění – hudební produkce, HAMU Praha 
  4. Habilitační řízení – MgA. Jan Hudeček, Ph.D., obor Hudební umění – fagot, HAMU Praha 
  5. Akreditační spisy nových magisterských a doktorských studijních programů (doktorského SP v Čj a navazujících magisterských SP v Aj)
  6. Různé 
20. prosinec 2021

.