Akademický senát HAMU dne 8.11.2017 v tajné volbě zvolil nového děkana HAMU


Akademický senát HAMU dne 8.11.2017 v tajné volbě zvolil nového děkana HAMU prof. Ivana Klánského.

Předseda Akademického senátu doc. Otomar Kvěch navrhne rektorovi AMU v Praze doc. Janu Hančilovi, aby prof. Ivana Klánského jmenoval pro období 2018 – 2022 děkanem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

8. listopad 2017

.