INFO

Pokyny děkana HAMU k provozu fakulty od 8. 9. 2023

Ve dnech od čtvrtka 28. 9. do neděle 1. 10. 2023 bude fakulta pro všechny zaměstnance a studenty uzavřená, tedy zcela nepřístupná z důvodu přípravy inventarizace. 

INFO

Information on admission procedures in English HERE.

INFO

Aktuality jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.