AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE V ROCE 2020 PODPOŘILA VZNIK SEDMI STUDENTSKÝCH MEZIFAKULTNÍCH PROJEKTŮ

V roce 2020 AMU v rámci vnitřní grantové soutěže vyhlásila nový okruh, který byl zaměřen na podporu mezifakultní tvůrčí a studentské spolupráce. V rámci něj bylo realizováno hned sedm divadelních, tanečních, hudebních a filmových projektů, na kterých spolupracovali studenti napříč všemi třemi fakultami.

Studenti z DAMU, FAMU, Divadelní vědy UK a JAMU, kteří si říkají Akolektiv Helmut, společně vytvořilo dokumentárně-divadelní inscenaci čaganem lamag nohy, v níž se uprostřed divoké beskydské přírody za průletu komety probouzí partyzáni, zbojníci, myslivci, medvědi i turisté, aby se setkali napříč časem a prostorem. Kolektiv inscenaci uvedl na několika divadelních festivalech a sklidil mnohá ocenění, přičemž byl také nominován k účasti na nejvyšší české přehlídce amatérského divadla v Jiráskově Hronově.
Trailer

Dne 6. 9. 2020 měl v Divadle DISK premiéru další z podpořených projektů, kterým je taneční inscenace studentky choreografie HAMU Evy Rezové s názvem Back to Antwerp. Projekt vychází ze zážitků z jejího půl ročního studijního pobytu v belgických Antverpách. Ty byly přetaveny v choreografii pro tři tanečnice a dva tanečníky. Celý tvar důmyslně doplnila hudba Jakuba Domoráda a videoprojekce Adely Križovenské (FAMU).
Záznam

V srpnu (6. 8.) byla na pražské Letné to v rámci velké open-air operní produkce uvedena Rusalka Antonína Dvořáka. Do projektu se kromě studentů AMU zapojily i další umělecké školy - JAMU, UMPRUM či UJEP. Cílem projektu bylo přiblížit mladému, bez mála dvoutisícovému publiku nejen samotnou operu, ale především pak Dvořákovo dílo. Rusalka byla zkrácena do dvou hodin a sbor byl nahrazen elektronickou úpravou opery za účasti statistů (dobrovolníků). Interpretace pak byla hororovější, blížila se až modernímu psychothrilleru, přičemž žádoucí atmosféru dotvořila také pyrotechnika a horolezecká technika. Premiérové uvedení opery bylo nakonec oceněno několikaminutovou standing ovation.
Záznam

V září (25. 9.) měl v Galerii AMU premiéru další z podpořených projektů, taneční instalace s názvem Effugio, na níž se podílel kolektiv studentů z HAMU a DAMU. Hlavním tématem projektu bylo fyzické sebepoškozování a psychické stavy člověka, které k tomuto sebedestruktivnímu chování vedou. Projekt Effugio má dvě části - taneční inscenaci inspirující se prvky fyzického divadla a multimediální expozici, jejíž součástí je i promítaný záznam samotného představení.
Foto a video

V rámci grantu vznikla také cestovní taneční performance s názvem Suburbia, určená k uvedení v různých městských částech či vesnic, jejímž smyslem je propojit běžný život s uměním a rozvíjet tak estetické vnímání. Tvůrci, jimiž jsou studenti z DAMU a HAMU, Suburbiu koncipují jako kontaktní projekt, jehož cílem je skutečně poznat, a tedy i osahat si architekturu, rozeznat rytmus prostředí a propojit jej s lidským tělem. 
Video

Předposledním podpořeným mezifakultním projektem jsou Vrány souboru Holektiv. Premiéra musela být kvůli protipandemickým opatřením přesunuta do online prostoru; z původní pohybově-taneční inscenace se tak stal taneční film. Autorky a interpretky Andrea Vykysalá a Karolína Křížková (obě studentky HAMU) se zaměřily na práci ve specifickém nedivadelním prostoru a na práci s objektem, který nabízí zcela nové pohybové možnosti. Nedílnou součástí projektu byla také hudba violoncellistky a zpěvačky Terezie Vodička Kovalové. Objekt navrhlo oceňované designérské studio Herrmann & Coufal, kostýmy vytvořila talentovaná Michaela Čapková. Film Vrány natočily a sestříhaly Anežka Horová a Tereza Chudáčková. Samotné téma taneční performance se pak týkalo vztahu mezi vránami a lidskou společností.
Video

Posledním podpořeným projektem je bakalářský film Zahrada ráje studenta Katedry režie FAMU Vojtěcha Novotného, na němž spolupracoval s Janem Vanišem, studentem zvukové tvorby HAMU. Snímek Zahrada ráje vypráví příběh třicetiletého outsidera Matyse, který se přistěhoval do Čech s touhou po lepším životě, avšak nedaří se mu nalézt jakékoli uplatnění. Jednoho dne však dostane práci na odlehlé chatě, v magickém přírodním prostředí, které ho očaruje. Natáčení filmu proběhlo v letních měsících 2020 a nyní je film v postprodukci.

14. ledna 2021