AKADEMIE VERSAILLES OTEVŘE BRÁNY FRANCOUZSKÉHO BAROKA VYBRANÝM PĚVCŮM A CEMBALISTŮM

 

Počátkem března se v Praze uskuteční Akademie Versailles. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy, které již podruhé připravili pořadatelé festivalu Letní slavnosti staré hudby společně s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a letos také Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze (Oddělení historicky poučené interpretace, cembalová třída), budou letos věnované tématu L’art du chant (Umění zpěvu). Zaměří se na taje interpretace francouzské barokní opery a zvláštnosti klávesového doprovodu tohoto rozsáhlého, leč u nás nepříliš známého repertoáru. Lektory letošní Akademie Versailles budou například jedna z nejlepších současných francouzských sopranistek Chantal Santon-Jeffery nebo americký cembalista světového věhlasu Jory Vinikour.

Vedle intenzivní práce s vybranými mladými pěvci a cembalisty z České republiky, Francie, USA, Kanady, Polska, Rumunska a Brazílie připravila Akademie Versailles i dvě akce pro širší veřejnost: 7. března proběhne od 9:30 úvodní přednáška dvou odborníků na francouzskou operu 18. století – Barbary Nestoly a Benoîta Dratwického, uměleckého ředitele CMBV. Přednáška, která se koná v Respiriu HAMU v Lichtenštejnském paláci, proběhne v anglickém jazyce. 11. března se pak v  Respiriu uskuteční závěrečný koncert Akademie (od 14:30 hodin). Na programu budou části z francouzských barokních oper a kantát (Lully, Rameau, Campra, Montéclair a Clérambault) v podání účastníků kurzů, tedy vokalistů s doprovodem cembala. Na obě akce pro veřejnost je vstup volný.

Akademie Versailles, která je dalším výsledkem intenzivní spolupráce mezi prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury, a mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby, proběhne od 7. do 11. března 2018 v prostorách HAMU v Lichtenštejnském paláci na pražském Malostranském náměstí. Omezenému počtu fundovaných zájemců, zejména z řad studentů vyšších hudebních škol, bude na základě předběžné registrace umožněna bezplatná pasivní účast na kurzech.

Více informací na http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/versailles-prague/akademie-versailles/

Lektory letošní Akademie Versailles budou – vedle již zmíněné sopranistky Chantal Santon-Jeffery a cembalisty Joryho Vinikoura – také režisérka a choreografka Deda Cristina Colonna, která se věnuje zejména oblasti barokní a klasicistní opery a je fundovanou znalkyní barokního tance, gestiky a dobového herectví, a renomovaní hudební teoretici, badatelé a špičkoví znalci francouzské a italské barokní hudby Barbara Nestola a Benoît Dratwicki. S účastníky se budou věnovat například individuální výuce sólového zpěvu a interpretace, gestiky, jevištního pohybu, tance, ale také deklamace, rétoriky a výslovnosti staré francouzštiny a italštiny, cembalisté budou probírat zejména basso continuo se zvláštním důrazem na doprovod pěveckého repertoáru. Program doplní odborné přednášky.

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům; na základě zaslaných nahrávek byli lektory vybráni účastníci z České republiky, Francie, USA, Kanady, Polska, Rumunska a Brazílie. Notový materiál zdarma poskytne Centrum barokní hudby ve Versailles.

První ročník Akademie Versailles, během nějž se v Praze představila unikátní kolekce barokních hudebních nástrojů ze slavného orchestru Ludvíka XIV. „Dvacet čtyři králových houslí“, se uskutečnil na přelomu února a března loňského roku za účasti 30 studentů z 10 zemí a 4 kontinentů.

Veřejně přístupné akce v rámci Akademie Versailles 2018 (zdarma):

  • 7. března 2018, 9:30, Respirium HAMU
    Úvodní přednáška: Opera repertoires in France (1650–1780): performers and practices
    Benoît Dratwicki a Barbara Nestola
  • 11. března 2018, 14:30, Respirium HAMU
    Závěrečný koncert účastníků Akademie Versailles
    Na programu: J.-B. Lully, J.-Ph. Rameau, A. Campra, M. P. de Montéclair, L.-N. Clérambault a další

 

PASIVNÍ ÚČAST na Akademii Versailles po předběžné registraci

Akademii Versailles pořádá

Letni slavnosti Výsledek obrázku pro collegium marianum logo

ve spolupráci s

HAMU

a s laskavou podporou

28. února 2018