CENA JOSEFA HLÁVKY PRO RÁCHEL SKLENIČKOVOU

Srdečně gratulujeme Ráchel Skleničkové, která získala Cenu Josefa Hlávky 2021. Ráchel Skleničková je čerstvou absolventkou navazujícího magisterského studia, obor klavír.


Ráchel Skleničková projevovala od malička muzikalitu a velké hudební nadání. V roce 2003 nastoupila na hudební Gymnázium Jana Nerudy v Praze, kde studovala dva obory: klavír u MgA. Růženy Učňové a zpěv u MgA. Magdalény Bělohlávkové. Během studií na gymnáziu se třikrát zúčastnila soutěže Bílé hole pořádané nadací Světluška a získala zde postupně třetí, první a druhou cenu. Spolupráce s touto nadací přispěla nemalým dílem ke kontaktu se slavnými osobnostmi a později dopomohla Ráchel ke kariérnímu vzestupu.

V roce 2006 zahájila studium na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené. Zde studovala hlavní obor klavír u MgA. Jany Köhlerové a druhý obor zpěv u ředitelky školy MgA. Naděždy Ostřanské. V listopadu 2010 byla účastníkem Soutěže konzervatoří v Pardubicích, kde obdržela 3. cenu. Na jaře 2011 byla finalistkou mezinárodní tříkolové soutěže zrakově postižených, pořádané organizací SONS. S úspěchem rovněž absolvovala Brněnskou klavírní soutěž. Výrazným úspěchem v roce 2011 byla účast na koncertu vítězů v oboru klavír v rámci soutěži The Very Special Art ve Washingtonu, kde byla vybrána jako jedna ze tří vítězů.

V červenci 2013 vystoupila s velkým úspěchem v pražském Obecním domě s Českým národním symfonickým orchestrem pod taktovkou amerického dirigenta Stevena Mercuria s 3. klavírním koncertem Ludwiga van Beethovena v rámci festivalu The Prague Proms. V listopadu 2013 koncertovala se Západočeským symfonickým orchestrem v divadle Mariánských Lázních a v prosinci téhož roku ve Španělském sále Pražského Hradu pod vedením dirigenta Petra Vronského, s tímtéž programem. Roku 2015 byla hostem 18. ročníku festivalu Spannungen pořádaného Larsem Vogtem v německém Heimbachu.

Na Konzervatoři Jana Deyla absolvovala v oboru klavír v červnu 2014 a obdržela titul DiS. Následujícího roku úspěšně složila přijímací zkoušky na pražskou HAMU. Zde v současné době studuje obor klavír pod vedením prof. Ivana Klánského a prof. Františka Malého. V květnu 2016 reprezentovala HAMU na festivalu Pražské jaro, kde ve Dvořákově síni pražského Rudolfina provedla 3. klavírní koncert L. van Beethovena za doprovodu Pražské komorní filharmonie.

V létě 2017 vydala CD v rámci projektu Kalkant podporovaného Českým národním symfonickým orchestrem mezi sedmi dalšími mladými nadějnými umělci.
V rámci programu Erasmus studovala v akademickém roce 2018-2019 v Helsinkách na Sibeliově akademii pod klavírním vedením prof. Hanny Aho.

Hlavním oborem Ráchel Skleničkové je klavír, ale odvážně se uplatňuje i v projektech z jiných oborů, např. v minulosti klasický zpěv (maturita na konzervatoři v r. 2013), v současnosti popový a jazzový zpěv. Při televizních přenosech ve spolupráci s nadací Světluška se uplatnila jako zpěvačka v duetech s populárními osobnostmi jako např. Tomášem Klusem, skupinou Čtyřtet nebo Miroslavem Žbirkou. Díky inspirativní spolupraci s klavíristkou Ráchel Skleničkovou zkomponoval Miro Žbirka duet Čistý svet, který společně natočili v londýnském studiu Abbey Road, v r. 2019 byl vydán na CD a je vyhledávanou skladbou na You Tube.
 

1. října 2021