CENA NADAČNÍHO FONDU VIKTORA KALABISE A ZUZANY RŮŽIČKOVÉ ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY DOSAŽENÉ PŘI STUDIU NA HAMU BYLA UDĚLENA DANIELU MATEJČOVI

Správní rada Nadačního fondu Viktora Kalabise na svém prosincovém zasedání rozhodla udělit svou výroční cenu pro nejlepšího studenta HAMU za rok 2022 Danielu Matejčovi. Cena byla udělena v pondělí 16. ledna 2023 na HAMU.

Cena je udělována od roku 2018 „za mimořádné výsledky, dosažené při studiu na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze“. V minulosti jí obdrželi Jana Černohouzová, Jan Mráček, Anna Paulová a Matouš Zukal a je spojena i s finanční odměnou. 
 

17. ledna 2023