CENY DĚKANA V AK. ROCE 2020/2021 UDĚLENY


Dne 18. 11. byly slavnostně uděleny Ceny děkana za mimořádné studijní výsledky a reprezentaci HAMU v akademickém roce 2020/2021. 
S udělením Ceny je spojena finanční odměna. 

Oceněni byli: 
MgA. Soňa Vetchá, Katedra skladby  
MgA. Ladislav Bilan, Katedra bicích nástrojů 
BcA. Jan Mráček, Katedra strunných nástrojů
BcA. Jan Razima, Katedra tance  

Srdečně gratulujeme!

19. listopadu 2021