DĚKAN HAMU PROF. IVAN KLÁNSKÝ SE SETKAL S EVOU HUBATOVOU, VÝTVARNICÍ, UMĚLECKOU FOTOGRAFKOU, FOTOREPORTÉRKOU A PUBLICISTKOU.

Osobní setkání proběhlo v Respiriu HAMU závěrečný den konání autorčiny výstavy „Hudba v obrazech“ (9. 10. - 9. 11. 2018), při kterém umělkyně prof. Ivanu Klánskému věnovala obraz nazvaný „Fantazie pro klavír“. Eva Hubatová tak vyjádřila poděkování za děkanovu záštitu nad její výtvarnou prezentací a ocenila i spolupráci Katedry hudební teorie HAMU.

Později téhož dne v prostorách Respiria HAMU Eva Hubatová za přínos soudobému fotografickému umění jako první žena za dvacetileté působení EUU převzala „Zlatou Europeu“, cenu Evropské unie umění za významnou uměleckou a kulturní činnost.

21. listopadu 2018