HAMU A CESNET ZÍSKALY EVROPSKOU CENU ZA KULTURNÍ DĚDICTVÍ - OCENĚNÍ EUROPA NOSTRA 2020

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze získala ve spolupráci se sdružením CESNET Evropskou cenu za kulturní dědictví EUROPA NOSTRA 2020. Projekt Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu výzkumného pracoviště HAMU Musical Acoustics Research centre (MARC), sdružení CESNET a renomovaných umělců z řad pedagogů HAMU obdržel toto významné evropské ocenění za využití síťových přenosů pro mezinárodní spolupráci v živé kultuře. Vzhledem k současné situaci nejen v kulturním sektoru patří tento projekt k jedněm z vizionářských počinů vývoje nových metod výuky. Nejvyšší evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví je uděleno 21 mimořádným počinům z 15 zemí.

Technologie vyvinutá sdružením CESNET ve spolupráci s MARC HAMU umožňuje hudebníkům hrát společně na velké vzdálenosti pouze s několika milisekundovým zpožděním. Tato technologie přináší nové možnosti prezentace, spolupráce, vzdělávání a interpretace klasické hudby. Poskytuje více možností evropské spolupráce mezi umělci, učiteli a studenty a podporuje nové způsoby kulturní výměny mezi zeměmi.

V nedávné době byla např. využita u koncertního projektu „Pocta statečným“ při příležitosti udílení Ceny Václava Havla za lidská práva ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Na veřejném hudebně tanečním představení „Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec“, realizovaném při příležitosti světové mezinárodní konference NPAPW 2019, na kterém byla prezentována hudební skladba synchronně hraná na zvony čtyř pražských kostelů a varhanami v sále Martinů na HAMU, doprovázená společným tanečním vystoupením dvou tanečnic nacházejících se v Praze a Barceloně v reálném čase, nebo real - time audiovizuální koncert „Svíčka pro Toufara“ hraný na varhany ze 4 kostelů rozmístěných v Praze na koncích pomyslného kříže při příležitost uctění památky římskokatolického kněze Josefa Toufara.

Před oslavami Dne Evropy (9. května) oznámily Evropská komise a Europa Nostra letošní vítěze Evropských cen za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra. Vítězný projekt kategorie Vzdělávání, odborná příprava a osvěta nazvaný Přeshraniční spolupráce pro evropskou klasickou hudbu reflektuje současnou potřebu mezinárodní spolupráce za využití inovativní technologie multimediálního síťového přenosu s velmi nízkou přidanou latencí pro zvuk i obraz. Tato technologie je testována ve výzkumném centru MARC HAMU pro vysokou citlivost uměleckého výkonu na vnější podmínky a úspěšně bylo vyzkoušeno její použití i na veřejných koncertech rytmicky náročných děl Bohuslava Martinů, která patří k nejobávanějším na souhru hudebníků. Metoda je zároveň využívána a zkoumána i v distanční výuce mezi partnerskými institucemi.

Tisková zpráva od EuropaNostra: anglická verze

Více se dočtete také v tiskové zprávě sdružení CESNET.

Klip k vítěznému projektu si můžete pustit na YouTube.


foto © Ondřej Němec

7. května 2020