HELENA KAUPOVÁ A MICHAL RATAJ JMENOVÁNI PROFESORY


Prezident republiky Petr Pavel jmenoval 21.6. 2023 93 nových profesorek a profesorů. Máme velkou radost, že mezi nově jmenovanými jsou i zástupci Hudební a taneční fakulty AMU -  doc. Mgr. art. Helena KAUPOVÁ z katedry zpěvu a operní režie a doc. Mgr. MgA. Michal RATAJ, Ph.D. z Katedry skladby HAMU.

Všem nově jmenovaným profesorkám a profesorům srdečně gratulujeme.


Helena Kaupová vystudovala na konzervatoři v Brně a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Zúčastnila se několika mezinárodních pěveckých kurzů – ve Výmaru, Sieně, Alden Biessen a Gentu. Po studiu byla v letech 1989-91 sólistkou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě.
Od roku 1992 působí jako stálý host v Opeře Národního divadla v Praze. Zde vytvořila velký počet hlavních rolí mladodramatického oboru, jakými jsou Mozartova Hraběnka (Figarova svatba) a Donna Anna (Don Giovanni), Pucciniho Mimi (Bohéma), Leoncavallova Nedda (Komedianti) nebo Čajkovského Taťána (Evžen Oněgin), za kterou jí byla udělena v roce 1994 prestižní cena Thálie.
K dalším rolím jejího repertoáru patří Čajkovského Lisa (Piková dáma), Bizetova Micaela (Carmen) a z českého repertoáru Smetanova Mařenka (Prodaná nevěsta), Vendulka (Hubička), Krasava (Libuše), titulní role Dvořákovy Rusalky nebo Janáčkova Jenůfa (Její pastorkyňa).
Od roku 1989 vystupuje také na operních scénách v Evropě a v zámoří. Prvním zahraničním pohostinským vystoupením byla role Najády (R. Strauss: Ariadna na Naxu) ve Vlaamse Opera v Antverpách. Na Edinburgském festivalu se představila jako Janáčkova Šárka a Krasava v Libuši, dále hostovala v Torontu jako Mimi a Nedda, ve Vancouveru jako Hraběnka ve Figarově svatbě a Donna Anna, v Concertgebow v Amsterdamu jako Krista (Janáček: Věc Makropulos), pod taktovkou Jiřího Kouta zpívala titulní roli Janáčkovy Káti Kabanové v Tel Avivu, v Opéra Royal de Wallonie v Liege a Santiagu de Chile vystoupila jako Jenůfa a v pařížském Théâtre du Châtelet jako Barena (Její pastorkyňa), Rusalku zpívala na festivalu ve Wexfordu.
S operou Národního divadla absolvovala řadu zahraničních zájezdů – do Lisabonu (Jenůfa) a opakovaně do Japonska (Donna Anna, Hraběnka, Micaela a Rusalka). Vedle operního repertoáru často koncertuje doma i v zahraničí. Natočila CD nahrávku Libuše (role Krasavy) a Martinů Hlas lesa (role Nevěsty), která byla i filmově zpracována.

-

Michal Rataj vystudoval hudební vědu na FF UK (1999) a skladbu na hudební fakultě AMU (2003) v Praze u Ivana Kurze a Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty na Royal Holloway University of London (1995), Humboldt Universität zu Berlin, Musikhoschule Hans Eisler (1998) a Universität der Künste zu Berlin (2002). V roce 2006 obhájil doktorskou práci zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. V letech 2007 – 2008 získal Fulbrightovo stipendium pro práci v Centre For New Music And Technology (CNMAT) na University Of California, Berkeley.

Od roku 2000 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu pro oblast radioartu a rozhlasových her a byl členem mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. Od roku 2002 je redaktorem pořadu Radioateliér Českého rozhlasu Vltava a založil internetový portál rAdioCUSTICA zaměřený na mapování současné domácí scény akustických umění. Jeho autorské práce i kolektivní spolupráce uspěly v domácích i zahraničních přehlídkách (Palma Ars Acustica 2015, Prix Marulić 2009, Prix Bohemia ad.), od roku 2014 spolupracuje s Českým rozhlasem externě.

Je autorem převážně elektroakustické a instrumentální hudby a od roku 2008 vystupuje sólově v autorských zvukových performance v Evropě i v USA. V poslední době jsou jeho koncerty realizovány vždy v různých podobách prostorového zvuku.

Vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na Katedře skladby HAMU a na NYU Prague, zúčastnil se řady evropských festivalů (MetaMorf Trondheim, LAB30 Augsburg, V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave, Multiplace ad.). Je autorem hudby k pěti desítkám rozhlasových her a jeho skladby byly vysílány v řadě zemí po celém světě. Jako skladatel je aktivní také v oblasti filmové a televizní produkce. Od roku 2000 zkomponoval hudbu k několika desítkám filmů, spolupracoval s Otakarem Koskem, Radimem Procházkou, Lucií Královou, Martinem Řezníčkem, Hanou Železnou, Kamilou Zlatuškovou, v oblasti hrané tvorby pak v poslední době především s Robertem Sedláčkem.
 

22. června 2023