INFORMACE DĚKANA – PROKAZOVÁNÍ SE PŘÍSLUŠNOSTI K HAMU U FAKULTNÍHO PSYCHOLOGA


Navazuji na svoji informaci ze dne 3. 5. 2022 o zajištění fakultního psychologa pro studenty a zaměstnance naší fakulty.

Podle informací Mgr. Petra Ptáčka byl zájem o jeho služby fakultou jednoznačně projeven. 

Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat o dodržování těchto pravidel: 

  • při objednávání se – je nutné využívat výhradně mailovou školní adresu. Objednání se ze soukromé mailové adresy nebude akceptováno a v důsledku toho nebude fakulta tuto konzultaci hradit. Náklady půjdou přímo za klientem, 
  • při prokázání se příslušnosti k HAMU – před každou konzultací je třeba se prokázat dokladem, který odpovídá příslušnosti k HAMU. U zaměstnanců se jedná o zaměstnaneckou kartičku, u studentů o tzv. ISIC. Mgr. Ptáček si z dokladu opíše evidenční číslo, které je zpravidla umístěno pod fotografií. Důvodem je nutná evidence, která bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Fakulta stále garantuje naprostou anonymitu, kdy přesnou identitu klienta bude znát pouze psycholog.

Děkuji vám předem za dodržování těchto pravidel, které je nezbytné pro celou organizaci poskytování psychologických služeb za finanční prostředky HAMU.
Věřím, že s využíváním tohoto fakultního benefitu budete spokojeni.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

6. června 2022