INFORMACE K VOLBÁM DO AS AMU NA OBDOBÍ 2021 - 2024

Vážené členky a vážení členové akademické obce,

jako zástupce volební komise do Akademického senátu AMU vás informuji, že dne 3. a 4. března proběhnou volby do Akademického senátu AMU.

S přihlédnutím k aktuální epidemické situaci se poprvé v historii AMU uskuteční volby prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.

Volební aplikace bude členům akademické obce přístupná po zadání jejich přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU). Volit bude možné v období od 3. března 2021 (od 8 hod.) do 4. března (do 16 hod.).

Veškeré potřebné informace naleznete zde Volby do AS AMU na období 2021-2024 | AMU

Toto jsou kandidáti HAMU do Akademického senátu AMU (bez titulů, seřazeno dle abecedního pořadí).

  • Pedagogická komora: Slavomír Hořínka, Jaromír Honzák, Ivo Kahánek, Lukáš Klánský, František Malý, Ondřej Urban
  • Studentská komora: Jakub Junek, Marek Kozák, Matouš Pěruška, Jitka Ženíšková

Bližší informace o nich včetně jejich koncepcí je možné nalézt zde Hudební a taneční fakulta | AMU

Jejich představení akademické obci proběhne v úterý 23. 2. 2021 od 17 do 18 hod online prostřednictvím aplikace Teams na linku Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

Jen pro představu uvádím výběr kompetencí akademického senátu vysoké školy (cituji vybrané části z § 9, zákona č. 111/1998, Sb., Zákon o vysokých školách, platné znění):

- schvaluje rozpočet a střednědobý výhled vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy
- schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem
- usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce

Zástupci HAMU, kteří z naší volby vzejdou, nás budou v tomto senátu reprezentovat a budou spolurozhodovat o klíčových záležitostech nejen AMU, ale i HAMU.

Proto prosím věnujte těmto volbám zvýšenou pozornost a pokud vám to čas jen trochu dovolí, zapojte se do voleb svou aktivní účastí!

 

prof. Leoš Čepický
člen volební komise do AS AMU

18. února 2021