INGEBORG RADOK ŽÁDNÁ BYLA JMENOVÁNA REKTORKOU AMU

Dne 2. února 2021 byla Ingeborg Radok Žádná na Pražském hradě oficiálně jmenována rektorkou AMU. Do vedení nastoupí 15. února, kdy ve funkci vystřídá dosavadního rektora Jana Hančila.

Ingeborg Radok Žádná na AMU dosud působí jako prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost a vyučuje na Katedře hudební produkce HAMU. Akademický senát AMU novou rektorku vybral ze čtyř kandidátů dne 23. listopadu 2020. Držitelka francouzského Řádu rytíře umění a literatury, violoncellistka, která prošla několika manažerskými pozicemi v kulturních institucích a členstvím v grantových komisích či vysokoškolských radách, obdržela vůbec poprvé v historii školy, kromě podpory kolektivních orgánů, nominaci ke kandidatuře od čtvrtiny studentů své domovské fakulty a 12,5% studentů celé AMU.  Ingeborg Radok Žádná se stane druhou ženou ve funkci rektorky AMU.

Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková

2. února 2021