NOVÝ PRODĚKAN HAMU PRO KVALITU, ROZVOJ, STYK S ABSOLVENTY A VEŘEJNOSTÍ DOC. ADAM HALAŠ

Nový proděkan HAMU pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností doc. Adam Halaš
Adam Halaš, mim, choreograf a autor řady nonverbálních projektů, absolvoval magisterské a doktorské studium na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - obor nonverbální a komediální divadlo. Od roku 2010 je vedoucím katedry nonverbálního divadla a interním pedagogem HAMU. V roce 2016 byl jmenován docentem. Od roku 2018 je členem umělecké rady HAMU. Jako dramaturg a umělecký vedoucí působil v letech 2000-2016 v Experimentálním prostoru NoD Praha. Organizoval populární mim sessiony v kině Aero a na dalších místech v Praze. Je členem výkonné rady Evropské federace mimů a jako dramaturg se podílel na programu mezinárodního putovního studentského festivalu MY MIME, byl též dramaturgem mezinárodního festivalu PRAGUE NONVERBAL v divadle La Fabrika. Spolupracoval s mnoha významnými umělci mimického divadla, prof. Borisem Hybnerem, prof. Ctiborem Turbou, prof. Milanem Sládkem a Bolkem Polívkou. Je členem grantové komise pro oblast tance a nonverbálního divadla MKČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavní vize nového proděkana HAMU:
"Rád bych navázal na práci svého předchůdce prof. Václava Janečka, odcházejícího na post prorektora AMU. V obtížné pandemické době je nutné stále připomínat a upozorňovat na umělecké kvality pedagogů, studentů i absolventů HAMU. Budu pravidelně informovat veřejnost o nejvýznamnějších událostech na HAMU, které spoluutvářejí obraz Hlavního města Prahy a České republiky, jako významné tvůrčí destinace. Dále bych rád nastartoval mezioborovou spolupráci uvnitř fakulty a kreativně pojmul mediální obraz obrovského tvůrčího potenciálu fakulty, a to nejenom v rámci tuzemska, ale také směrem k zahraničí. V rámci oslav 75 let AMU máme velkou příležitost dát vědět o historii i současnosti naši ALMA MATER nejenom uchazečům o studium, ale také široké veřejnosti."

 

25. února 2021