O GALERII AMU

Galerie AMU (GAMU), sídlí na Malostranském náměstí přímo vedle rektorátu Akademie.  Byla založena v roce 2008 a poskytovala (a i nadále poskytuje) především prostor pro zviditelnění tvorby studentů a absolventů napříč AMU. Nejčastěji jsou to skupinové ročníkové výstavy Katedry fotografie FAMU a Centra audiovizuálních studií FAMU, atp. Postupem času však galerie začala formulovat vlastní kurátorskou koncepci, která spočívá v periodicky se opakujících ročních cyklech, zaměřujících se vždy na jednu z forem, vyučujících se v rámci fakult AMU. GAMU se dlouhodobě soustředí na to, aby umělecké i širší veřejnosti nabídla autentické umělecké výstupy prostřednictvím dramaturgického plánu, který vychází z kvalit instituce největší tuzemské umělecké vysoké školy a reflektuje přitom tvorbu umělců napříč generacemi, žánry a výrazovými prostředky. Galerie vytváří otevřenou a vstřícnou atmosféru podporující porozumění současnému umění. Současným ředitelem je vizuální umělec Petr Krátký.

V roce 2020 galerie ve spolupráci s kurátorem Viktorem Čechem připravila program zaměřený na roli tělesného pohybu, tance a choreografie v současném umění. Pro rok 2021 byl osloven umělec Aleš Čermák s žádostí o naplnění tohoto rámce v mezích týkajících se dramatických a performativních forem.  

Projekt s názvem The Transversal Navigation (TTN), který GAMU ve spolupráci s Čermákem připravila, je rozdělen do tří na sebe navazujících bloků, jenž budou probíhat v průběhu celého roku (březen – duben, Podivné bezdomovectví: sen jako skutečná praxe, červenec – srpen, Ve skutečnosti se světem už dávno nekomunikujeme a listopad prosinec, Komunita v okamžiku rozpadu). Jedná se tedy o dlouhodobou, performativně – edukativní platformu, která se zabývá posunem do jiného globálního stavu reality – to znamená do jiného způsobu bytí ve stejném světě.

 Hlavní cíle GAMU:

  • snaha o propojení různých uměleckých disciplín a navázání mezioborového dialogu, a to i s ohledem na šíři médií reprezentujících zaměření AMU a protínajících se hlavně v rámci performativních forem hudby, tance, divadla nebo pohyblivého obrazu
  • poskytnutí prostoru pro inovativní přístupy k prezentaci současného umění
  • orientace na mladou generaci umělců a kurátorů s důrazem na originální uměleckou pozici
  • zprostředkování tvorby vznikající na uměleckých školách a institucích podobného zaměření v zahraničí

V současné době nabízí GAMU také možnost návštěvy výstav online. Více informací a aktuální program naleznete na webu, na oficiálním Facebookovém nebo Instagramovém profilu (@galerieamu)

 

10. února 2021