OZNÁMENÍ K VOLBĚ REKTORA/KY 23. 11. 2020

Na jednání AS AMU dne 3. 11. 2020 bylo odsouhlaseno složení volební komise k volbě rektora/ky pro funkční období 2021-2025: Ladislav Greiner - FAMU (předseda), Noemi Zárubová - HAMU, Lukáš Prokop – právník AMU.

AS AMU rovněž rozhodl o posunutí začátku shromáždění Akademické obce AMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členu akademické obce z 16.00 hodin na 14.00 hodin.

Shromáždění Akademické obce AMU se tedy uskuteční v pondělí 23. 11. 2020 od 14:00 hodin "hybridní" formou. Akademický senát AMU se sejde v Sále Martinů, členky a členové AO se mohou účastnit online přes MS Teams či sledovat volbu přes stream na Youtube. Linky na online přenos budou zveřejněny do 20. 11. 2020.

Další organizační informace budou zveřejněny s předstihem.

 

9. listopadu 2020