POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PÁTKU 8. 9. 2023 DO ODVOLÁNÍ

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,  

s platností od 8. 9. 2023 do odvolání stanovuji provozní dobu fakulty takto:

Lichtenštejnský palác (LP) 

 • vrátnice LP je v provozu 24 hodin denně,
   
 • pro všechny zaměstnance HAMU budou prostory fakulty, které jsou v LP, přístupné ve všední dny od 7:00 do 22:00 hodin (ráno od 4:00 hodin do 9:00 hodin a od 21:00 do 24:00 hodin probíhá ve všech učebnách a přilehlých chodbách a prostorech fakulty pravidelný úklid, který má v této době přednost); soboty, neděle a o svátcích od 9:00 do 21:00 hodin,
   
 • pro všechny studenty HAMU budou prostory fakulty, které jsou v LP, přístupné ve všední dny od 8:00 do 22:00 hodin (ráno od 4:00 hodin do 9:00 hodin a od 21:00 do 24:00 hodin probíhá ve všech učebnách a přilehlých chodbách a prostorech fakulty pravidelný úklid, který má v této době přednost); soboty, neděle a o svátcích od 9:00 do 21:00 hodin.
  Přístup studentů na fakultu za účelem cvičení bude umožněn na základě zapsání se do rezervačního systému do konkrétních učeben a prostor příslušné katedry, které určil vedoucí odpovídající katedry.

  V září/říjnu budou v knihovně HAMU probíhat stavební práce, přístup do jejích prostor bude omezen. V důsledku těchto prací může docházet ke zvýšené hlučnosti.

Hartigovský palác (HP) 

 • vrátnice HP je v provozu pouze ve všední dny, a to od 7:30 do 18:00 hod; po 18. hodině, během víkendů a svátků bude vrátnice zavřená, půjčovat a vracet klíče je možné na vrátnici LP, 
   
 • pro všechny zaměstnance HAMU budou prostory fakulty, které jsou v HP, přístupné ve všední dny od 7:00 do 21:30 hodin; soboty, neděle a o svátcích od 9:00 do 21:00 hodin,
   
 • pro studenty Katedry tance a Katedry nonverbálního divadla budou odpovídající prostory přístupné od 8:00 hodin do 21:00 hod (poté nutno uvolnit sály pro úklid), šatny do 21:30 hod. (poté nutno uvolnit šatny pro úklid); soboty, neděle a o svátcích od 9:00 do 21:00 hodin,
   
 • pro studenty Katedry dechových nástrojů budou odpovídající prostory přístupné od 8:30 hodin do 21:00 hod; soboty, neděle a o svátcích od 9:00 do 21:00 hodin.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

8. září 2023