POKYNY DĚKANA K PROVOZU FAKULTY PRO KONEC ROKU 2022


Vážené studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, 


dovoluji si Vás upozornit na informace k provozu fakulty pro konec roku 2022.  

Na pátek 23. 12. 2022 je děkanem fakulty vyhlášeno děkanské volno.  

V termínu od 24. 12. 2022 do 1. 1. 2023 včetně bude fakulta uzavřena.  

Pedagogům a studentům v této době nebude umožněna výuka a ani příprava na ni (cvičení). Proto ve výše uvedeném termínu nebude možné rezervovat jednotlivé učebny a prostory v rezervačním systému HAMU. Toto opatření navazuje na současnou energetickou situaci a já vám předem děkuji za pochopení tohoto kroku.   

Na závěr si vám všem dovoluji popřát krásný vánoční čas prožitý s těmi, které máte rádi. A veselý, a především šťastný vstup do roku 2023. Budu se tu na vás opět těšit s nadějí, že v tom příštím roce nebude o tak moc hůř, zvlášť když všem případným nepříjemným situacím budeme s dobrou vůlí čelit společně.  


Srdečně 

prof. Ivan Klánský
děkan  

28. listopadu 2022