PRAVIDLA PRO VSTUP OBČANŮ ZE ZEMÍ EU+ A ZE ZEMÍ MIMO EU - OD 1.7.2020

Dovolujeme si vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo nové ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020.

Ochranné opatření je k dispozici zde. Předložit test nebo podstoupit karanténu musejí jen ty osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tzv. červené země). Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. zelené země) je vymezen sdělením Ministerstva zdravotnictví a uveřejněn na jejich webových stránkách. Zjednodušení schéma pro vstup od 1. července 2020 naleznete v příloze.

 

Seznam bezpečných zemí mimo EU od 1. července 2020

Od 1. července je platné rozšíření seznamu bezpečných zemí o státy mimo EU. Pro Českou republiku se jedná o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Jejich výběr vychází ze seznamu, který schválily všechny členské státy EU včetně ČR. Česko ve svém národním výběru zohlednilo epidemiologickou situaci v zemi, vzájemnou míru turismu a možnost reciprocity. O další vlně rozvolňování bude EU jednat za dva týdny. Bližší informace naleznete na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html.

Do ČR mohou přicestovat za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19 a po vstupu nemusí předložit test ani podstoupit karanténu. Pokud nejsou pravidla nastavena recipročně, je jejich vstup omezen a řídí se podmínkami stanovenými ochranným opatřením. Jelikož jde ale o vstup ze země s nízkým rizikem nákazy, test ani karanténa není nutná. Čeští občané mohou do ČR přicestovat bez omezení.

Cizinci ze všech ostatních třetích zemí, tzn. ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu (z tzv. červených zemí), mohou do ČR vstoupit jen za podmínek vymezených ochranným opatřením (vstup je umožněn například sezonním pracovníkům, vědcům, studentům nebo rodinným příslušníkům, vždy s odpovídajícím pobytovým oprávněním – dlouhodobý/přechodný/trvalý pobyt, dlouhodobé/krátkodobé vízum po 11. 5. 2020. Po vstupu do ČR pak musí předložit test nebo podstoupit karanténu (tato povinnost platí i pro české občany). Všechny osoby včetně občanů ČR, které do ČR vstupují ze země, která není uvedena na seznamu (z tzv. červené země), mají po vymezenou dobu povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Další novinky, pokud jde o podmínky pro cestování ze zemí EU+ a ze zemí EU+, naleznete na webu MVČR - https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Aktuality.

 

Podmínky pro cestování ze zemí EU+

Po vstupu do ČR mají povinnost předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu nebo podstoupit karanténu jen osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území země EU+, která není uvedena na výše jmenovaném seznamu (v současné době jde pouze o Švédsko). Občané ostatních členských zemí EU+ a cizinci s povoleným pobytem v těchto zemích mohou do ČR cestovat bez omezení, tj. jako v době před pandemií. Mezi země EU+ jsou zařazeny kromě zemí EU ještě Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, San Marino a Vatikán. Vstup do ČR je v obou případech možný za jakýmkoliv účelem, tedy i za turistikou.

V příloze naleznete Tabulku pravidla pro vstup osob na území ČR platnou od 1. července 2020.

S dotazy je možné se obracet na telefonické linky - (Po - Čt 9-15h, Pá 9-13h) - +420 704 844 574, +420 704 844 575, +420 704 844 577 a +420 974 820 680 - volba 3

E-mailový kontakt pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz.

1. července 2020