PROF. NOEMI ZÁRUBOVÁ - PFEFFERMANNOVÁ OBDRŽELA VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ ZA ZÁSLUHY A MIMOŘÁDNOU DLOUHOLETOU SPOLUPRÁCI S INSTITUCÍ TOYAMA PREFECTURAL ARTISTIC AND CULTURAL ASSOCIATION.


Asociace byla založena v roce 1972, spolupráci s HAMU se prof. Zárubové podařilo navázat v roce 1997 a v dalších letech došlo k jejímu rozšíření směrem k Toho Orchestra Academy. Instituce do japonské prefektury Toyama pravidelně zve studenty kateder nonverbálního divadla a tance na pobytové zájezdy, kde studenti prezentují svá představení, účastní se odborných workshopů a poznávají japonskou kulturu. HAMU recipročně nabízí bezplatnou stáž pro jednoho až dva japonské studenty na akademický rok.

V rámci spolupráce s Toho Orchestra Academy jsou studenti interpretačních oborů zváni na roční studijní pobyt, který japonská strana podporuje velkorysým stipendiem. Kromě stáže v orchestru naši studenti účinkují mj. v komorních ansámblech a přispívají k autentické interpretaci evropské hudby.

Prof. Zárubová řadu let poskytovala praktickou i osobní pomoc v průběhu pobytu japonských studentů v Praze a při svých pobytech v Japonsku vedla řadu workshopů na téma cross culture, psychologie gestiky a mimiky a kreativní dramatické výchovy. 

Během pětadvacet let trvající spolupráce vzniklo, zejména díky paní profesorce, pevné pouto mezi oběma institucemi a Asociace se rozhodla u příležitosti 50. výročí svého vzniku ocenit osobní přínos a obětavost paní profesorky.

S ohledem na pandemii se slavnostní ceremoniál bohužel nemohl dle původního plánu uskutečnit v Japonsku. Prof. Zárubová převzala ocenění z rukou prof. Ivana Klánského, děkana HAMU, v rámci letošních promocí v sále Martinů.

Srdečně gratulujeme a děkujeme.
 

6. prosince 2021