SPOLUPRÁCE HAMU A PKF PODEPSÁNA

Dne 11.12.2017 byla děkanem HAMU, prof. Vlastimilem Marešem a ředitelem PKF, Mgr. Radimem Otépkou podepsána Smlouva o spolupráci mezi Hudební a taneční fakultou AMU a orchestrem PKF-Prague Philharmonia. Na základě již několik let probíhajících úspěšných společných projektů (orchestrální koncerty cyklu Ti nejlepší, masterclassy a d.) bylo ujednáno mezi HAMU a PKF, že tato spolupráce bude rozšířena v budoucích letech o orchestrální stáže studentů instrumentálních oborů, zapojení dirigentů a manažerů do aktivit orchestru. HAMU tím tak naplňuje jeden ze svých dlouhodobě sledovaných cílů, a to je propojení studia s profesionální sférou.

13. prosince 2017