STUDENT HUDEBNÍ TEORIE VÁCLAV BENJAMIN ŠPÍRAL ZÍSKAL CENU PLZEŇSKÝ ORFEUS

Student katedry hudební teorie Václav Benjamin Špíral v těchto dnech získal „Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti“ - Plzeňský Orfeus.

Jednadvacetiletý Václav B. Špíral je na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze studentem současně dvou oborů – skladby a hudební teorie (pedagog hlavního oboru Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.) Kromě plnění náročných studijních povinností se všestranně podílí na organizování koncertů pořádaných Západočeským hudebním centrem (ZHC).

Také jeho skladatelská tvorba se při koncertech setkává s příznivým ohlasem publika. Dosahuje  úspěchů i mezinárodních (2. cena na mezinárodní skladatelské soutěži Stonavská Barborka - bez věkového omezení (v r. 2017)). Vynikajícího umístění dosáhl rovněž při loňské celosvětové soutěži autorů hudby k počítačovým hrám. Významná je účast na koncertu progresívní pražské tvůrčí skupiny Konvergence, oblíbené jsou i popularizační semináře o soudobé hudbě, které se spolužákem Petrem Hájkem na plzeňské konzervatoři organizuje.

Cenu uděluje správní rada Nadace 700 let města Plzně letos již po čtrnácté. Je určena jednotlivcům po dovršení patnácti let, kteří v Plzni studují nebo bydlí a mimořádným způsobem se v oblasti klasické hudby za předešlý rok zasloužili o reprezentaci města. O jejím udělení rozhoduje odborná porota.

Cena se skleněnou plastikou a pamětním listem bude Václavu Benjaminu Špíralovi předána v Měšťanské besedě v Plzni na plese nadace 9. února 2018.

7. února 2018