VE VĚKU 89 LET ZEMŘEL DIRIGENT LIBOR PEŠEK

Na HAMU studoval u Karla Ančerla, Václava Smetáčka a Václava Neumanna. V 60. letech založil v Praze dechovou Komorní harmonii a Sebastian Orchestr, v 70. letech působil v Nizozemsku. Vrcholem jeho kariéry bylo působení ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Královské liverpoolské filharmonie v letech 1987 až 1997. V Británii se stal uznávaným vyslancem české hudby. Během své kariéry byl také šéfem Východočeského státního komorního orchestru, dnešní Komorní filharmonie Pardubice, a Slovenské filharmonie v Bratislavě. Po dlouhá léta zastával post druhého dirigenta České filharmonie, později se stal hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a před koncem aktivní činnosti, v letech 2007 až 2019, šéfdirigentem Českého národního symfonického orchestru. Jeho počátky byly jazzové, hrál mimo jiné na trombon a milovníkem jazzu zůstal po celý život. Na vrcholu uměleckého života opakovaně hostoval i u amerických orchestrů. Při příležitosti návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Řád britského impéria. 

Čest jeho památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým.
 

24. října 2022