VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V PROGRAMU KULTURNÍ AKTIVITY - PROFESIONÁLNÍ DIVADLO


Upozorňujeme na uzávěrku podání grantových žádostí do programu Kulturní aktivity – profesionální divadlo, která je v pondělí 31.10.2022.

V této souvislosti upozorňujeme, že nestačí vyplněnou žádost s přílohami odeslat prostřednictvím elektronického portálu (https://isprofin.mfcr.cz/rispf - MK_PD_23 Kulturní aktivity – profesionální umění – divadlo), ale že ke stejnému datu, tedy 31.10.2022, je potřeba žádost (pouze žádost, bez příloh) odeslat s podpisem statutárního orgánu (případně jiného pověřeného zástupce) buď A) datovou schránkou, B) poštou, C) doručit na podatelnu MK. U datové schránky rozhoduje časový údaj o podání (neposílejte na poslední chvíli, ať o pár vteřin nepropásnete datum 31.10.2022), u podání poštou rozhoduje razítko pošty (nikoli den doručení).

Veškeré informace k systému, způsobech podání, pojmenování příloh apod. naleznete na stránkách (https://www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2023-2897.html), ve výzvě. Je zde též zveřejněn návod na získání úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů.

V pondělí od 9:30 do 11:30 bude otevřená online schůzka pro všechny žadatele, kteří budou mít otázky, nejasnosti nebo potíže (odkaz k připojení https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mb71f2c01a1ce190b2fd963de684f65f4, všude zadávejte připojit se přes prohlížeč, bude to chtít vyplnit jméno /pod tím vás uvidí účastníci schůzky/ a e-mail; nemělo by to vyžadovat heslo, ale případně heslo schůzky je: yE32AyXtHF9).

24. října 2022