VÝHERCI CENY BAUŠE RUYSOVÉ 2022 SE STALI KRISTÝNA KŮSTKOVÁ A MATOUŠ ZUKAL


3. 2. 2023 na HAMU slavnostní předání Ceny Bauše Ruysové 2022, která byla udělena KRISTÝNĚ KŮSTKOVÉ a MATOUŠI ZUKALOVI za přítomnosti donátora pana Henka Treureho, předsedy správní rady Nadace HAMU Václava Bernáška a manažerky Nadace HAMU Sylvy Stejskalové. 

Cena Bauše Ruysové je udělována výjimečným studentům hudebních oborů na návrh jednotlivých kateder. O vítězi následně rozhoduje správní rada Nadace HAMU tajným hlasováním. Cena slouží k podpoře vzdělávacích a uměleckých aktivit výherců a je udělována každoročně již od roku 2012!

Velmi si vážíme této štědré podpory a oceněným studentům gratulujeme!
 

9. února 2023