ZEMŘEL OTOMAR KVĚCH

Čest jeho památce!

V pátek 16. března 2018 ve věku 67 let náhle zemřel hudební skladatel a pedagog Pražské konzervatoře a AMU v Praze doc. Otomar Kvěch. Byl výrazným představitelem poměrně početné generace skladatelů, která vstoupila do hudebního života v polovině sedmdesátých let.

Na Pražské konzervatoři Otomar Kvěch vystudoval skladbu a varhany, posléze skladbu na Akademii múzických umění. Varhanám se věnoval spíš příležitostně, ale celý život byla v popředí jeho zájmu kompozice. Hned první Kvěchovy skladby, s nimiž se hudební veřejnost měla možnost seznámit počátkem sedmdesátých let, zaujaly spontánní a osobitou invencí a svědčily o nevšedním talentu a Kvěch za ně obdržel řadu cen ze skladatelských soutěží doma i v cizině. Ve své tvorbě vycházel Ota Kvěch principiálně z odkazu evropské tradice obohacované některými novátorskými prvky západoevropské hudební avantgardy 50. a 60. let (tzv. Musica Nova). Nejbližší mu byl Olivier Messiaen a jeho systém modů a některé inovační skladatelské postupy autorů tzv. „Polské školy“. Páteř Kvěchova díla tvoří 5 symfonií, 9 smyčcových kvartet, 4 varhanní sonáty, 3 houslové sonáty a řada dalších děl orchestrálních i komorních. Sám si asi nejvíce vážil svého Requiem temporalem.

Od devadesátých let vyučoval kompozici na Pražské konzervatoři, kde vychoval řadu skladatelů. Kromě výuky skladby byl pedagogem a docentem na HAMU, kde proslul jako velmi erudovaný a oblíbený vyučující předmětu “Rozbor skladeb”. Jistě na něj dodnes rádi vzpomenou všichni, kdo jeho hodiny navštěvovali. Na hodinách byl velmi bezprostřední a mnohdy až neformální, čímž si dokázal získat sympatie studentů. Jeho rozsah znalostí o hudbě byl neuvěřitelný. Ať už se mluvilo o kterékoliv skladbě, dokázal o ní říci nějakou zajímavost. Navíc dokázal bez jakékoliv přípravy zahrát na klavír stěžejní místa dané skladby. Tyto znalosti a zároveň hráčskou pohotovost ovládá opravdu jen málokdo. Ostatně dlouhá léta působil jako korepetitor v Národním divadle, díky čemuž měl dokonale zvládnutý operní repertoár. Neopomenutelná je také jeho činnost pro Český rozhlas, kde působil zejména jako hudební redaktor několik desetiletí.

Každý, kdo znal Otu blíž, věděl o jeho vášni pro „mašinky“. Bylo to pro něj určité odreagování od hudby i vnějšího světa. Ostatně nejen modely železnic, ale i samotné vlaky velmi obdivoval. Kromě hudebních novinek často s radostí oznamoval, že si zakoupil model výhybky nebo nějaký ten vagónek.

Otomar Kvěch byl vynikající hudebník, laskavý člověk a jeho odchodem ztratila česká kultura významného představitele.

Poslední rozloučení s Otomarem Kvěchem se bude konat ve čtvrtek 22. března 2018 v 10 hodin ve sboru Církve československé husitské v Dykově ulici 1 v Praze 10.

19. března 2018