ZEMŘEL PROF. VÁCLAV JUNEK

S lítostí oznamujeme, že nás v neděli 29. května ve věku 94 let opustil prof. Václav Junek.

Jako pedagog hry na trubku působil na Pražské konzervatoři od roku 1960 a na HAMU od roku 1969. Vedl poroty mezinárodní soutěže Pražského jara 1978 a 1982.
Byl členem Symfonického orchestru FOK, ze kterého později přešel do České filharmonie. Tam působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1991.
Sólově vystupoval s Českou filharmonii, Symfonickým orchestrem FOK, Drážďanskou filharmonií a mnoha dalšími orchestry. Z jeho sólových nahrávek určitě stojí za zmínku Sonáta P. Hindemitha, Sonatina B. Martinů, Koncert A. Arutjunjana, Dueta P. Ebena, Omaggio per tromba J. Kapra, Koncert pro 3 trubky G. Ph. Telemanna, Koncert pro klavír a trubku D. Šostakoviče, Kuchyňská revue B. Martinů a mnoho dalších.
Svoji pedagogickou činnost ukončil ze zdravotních důvodů v roce 2007. 

Václav Junek byl ceněn nejen jako vynikající trumpetista a pedagog, ale především jako člověk, který svoji bezmeznou lásku k hudbě a trubce dokázal přenést i na své okolí. Svojí neutuchající energii dokázal přesvědčit nejen studenty, ale celé své okolí o tom, že všechny problémy a překážky jsou při patřičném nasazení vůle a pracovitosti řešitelné. 
Profesor Václav Junek se ještě při oslavě svých 94. narozenin živě zajímal o současné dění v trumpetové třídě na HAMU a o profesní úspěchy svých bývalých absolventů.
Všichni vždy byli uchváceni jeho životním elánem a optimismem.

Upřímnou soustrast celé rodině i všem blízkým.
 

30. května 2022