ZEMŘEL VÁCLAV MÁCHA

Václav Mácha (31.1.1979 - 23.4.2022) 

V pouhých 43 letech, v sobotu 23. 4., zemřel klavírista Václav Mácha, pedagog naší fakulty, člen České filharmonie a Klavírního kvarteta Josefa Suka. 

Ve svých 15 letech se stal nejmladším posluchačem HAMU ve třídě prof. Ivana Moravce. Po úspěšném absolvování studoval u Karl-Heinze Kammerlinga na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveru, kde absolvoval v roce 2001 a poté zde pokračoval v postgraduálním studiu sólového klavíru.

Václav Mácha se úspěšně pravidelně účastnil mezinárodních soutěží. Uskutečnil celou řadu celovečerních recitálů v největších koncertních sálech v Praze i dalších městech republiky (již ve svých15 letech měl samostatný recitál v Dvořákově síni Rudolfina), v celé řadě evropských měst a opakovaně v USA, Kanadě, Mexiku, Turecku a Asii. 

Vystupoval s Českou filharmonií, BBC Symphony Orchetra, PKF–Prague Philharmonia, Filharmonií Brno, Sukovým komorním orchestrem, Českým komorním orchestrem, Filharmonií Hradec Králové. 
Spolupracoval s významnými dirigenty (Jiří Bělohlávek, Ondřej Kukal, Eiji Oue, Naoshi Takahashi), předními sólisty a soubory (Josef Suk, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Jaroslav Svěcený, Stamicovo kvarteto, České noneto ad.). V roce 2009 vystoupil jako sólista s BBC Symphony Orchestra na festivalu BBC Proms v Royal Albert Hall v Londýně.

Jménem Hudební a taneční fakulty AMU si dovolujeme vyjádřit hlubokou soustrast rodině a pozůstalým.

25. dubna 2022