AKTUALIZACE POKYNŮ DĚKANA HAMU K  NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 23. 4. 2020

 

Vážené studentky, studenti, pedagogové, zaměstnanci fakulty,

v důsledku usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 a dále v souladu s opatřením AMU, které bylo projednáno Kolegiem rektora AMU dne 24. 4. 2020 a v návaznosti na stanovisko vedení HAMU projednané dne 24. 4. 2020 viz https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/mimoradna-situace-2020/1323/, vás níže informuji o aktualizaci Pokynů děkana HAMU (dále Pokyny děkana) k nařízení vlády ČR ze dne 14. 4. 2020, viz https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/studijni-aktuality/1304/

Děkuji všem za dodržování stanovených pravidel.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

Praha, 24. 4. 2020

---------------------------

Aktuální informace:

Režim v týdnu od 27. 4. – 30. 4. 2020

Od pondělí 27. 4. do čtvrtka 30. 4. 2020 nadále zůstává zachován režim podle Pokynů děkana, tzn., že v příštím týdnu zůstávají všechny oddíly Pokynů děkana a pravidla v nich obsažená beze změny.

Od 1. 5. do 3. 5. 2020 je budova HAMU uzavřena.

 

 Režim v týdnu od 4. 5. 2020 do odvolání

Od pondělí 4. 5. 2020 do odvolání dochází ke změně v Pokynech děkana takto:

 

oddíl Studenti

- již neplatí:

„Uvolnění se bude konkrétně týkat:

- studentů 3. ročníku bakalářského cyklu, kteří ještě své vystoupení či koncert neodehráli nebo se chystají k přijímacím zkouškám do magisterského navazujícího studia,

- studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří hodlají v letošním roce absolvovat a ještě své absolventské vystoupení či koncert neodehráli.“

- platí: uvolnění se bude týkat všech ročníků studia.

 

oddíl Formát výuky - zůstává nezměněn

 

oddíl Nutná technická opatření a pokyny - zůstává nezměněn kromě posledního bodu.

 Od 4. 5. 2020 budou možné individuální návštěvy knihovny a studovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury pro studenty všech ročníků. Stále platí, že je třeba si předem včas dohodnout svojí návštěvu s vedoucí knihovny, kontakt: Mgr. Jana Horká, tel:234 244192, jana.horka@hamu.cz

 

oddíl Doporučení - zůstává nezměněn

 

oddíl Režim administrativy - zůstává nezměněn

 

24. dubna 2020