AKTUALIZOVANÉ POKYNY DĚKANA HAMU K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 491 - PLATNÉ OD 18.5.2020

 

S platností od 18. 5. 2020 dojde v Pokynech děkana k úpravám takto:

 

Změna:

 • studentům všech studijních oborů HAMU bude umožněn přístup na fakultu jak z důvodu výuky s pedagogem, tak z důvodu cvičení,
 • výuka nebo cvičení studentů bude probíhat v odpovídajících prostorách/učebnách dedikovaných jednotlivým katedrám/pracovištím,
 • prostora/učebna pro účely výuky nebo cvičení musí být i nadále blokována v rezervačním systému fakulty. Student musí včas kontaktovat odpovídající sekretariát katedry/pracoviště s oznámením potřeby příslušné rezervace. Ten, po schválení vedoucím katedry/pracoviště, provede příslušnou rezervaci v systému. V případě rezervace sobotních a nedělních termínů bude student kontaktovat odpovídající sekretariát katedry/pracoviště nejpozději v pátek do 12 hod. Přednost mají studenti absolventských ročníků,
 • všechny prostory fakulty (Licht. palác, Hartig. palác, UZA) budou otevřené a přístupné od pondělí do neděle od 9 do 18 hod. s tím, že přístup do těchto prostor je možný pouze přes vrátnice
 • studenti a pedagogové Katedry ZOR a Katedry dechových nástrojů mohou k výuce i cvičení využívat své učebny a při výuce mohou sejmout roušku či jinou ochranu nosu a úst,
 • pro studenty a pedagogy ostatních studijních oborů povinnost používání roušky při výuce zatím zůstává zachována,
 • studenti, kteří potřebují navštívit fakultu z jiných důvodů než výuka nebo cvičení, např. návštěva studijního oddělení nebo příslušného sekretariátu katedry apod., si svojí návštěvu s příslušným pracovištěm telefonicky předjednají a při vstupu do budovy se na vrátnici Licht. paláce nahlásí, pracovníky vrátnice budou zapsáni do příslušné evidence,

 

Nadále platí:

 • nadále je třeba důsledně dodržovat všechna hygienická opatření a pravidla,
 • počet osob na výuce v případě hudebního umění – max. 5 osob včetně pedagogů,
 • počet osob na výuce v případě tanečního umění – max. 10 osob včetně pedagogů,
 • účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:
  - bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  - u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
  - osoby nesmí podléhat karanténě,
  - studenti podepíší a na vrátnici odevzdají prohlášení o bezinfekčnosti,
 • i nadále nebude možné, aby na Katedře ZOR byla organizována příprava a zkoušky na operní představení jinou, než formou individuální konzultace,
 • výuka teoretických předmětů bude pokračovat distanční formou.

 

15. května 2020